محسن هاشمی به ظاهر از تصدی شهرداری تهران خود را کنار کشیده. اما لابی‌گری‌ها برای جا انداختن او به عنوان شهردار تهران بی‌وقفه ادامه دارد. احمد مسجد جامعی گفته است «به گمان من شواهد و قرائن و تجارب گذشته نشان می‌دهد که محسن هاشمی برای مدیریت شهر تهران تواناست و فکر می‌کنم دیگر رأی‌دهندگان هم نه اینکه او را برای شهرداری شایسته ندیده باشند بلکه این رأی مخالف، معنایی از این جنس دارد که حضور او را در مسند نهاد برنامه‌ریزی و نظارتی در شرایط فعلی ضروری‌تر ارزیابی کرده‌اند.» محسن رهامی فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم گفته است: «اگر دوستان شهردار شدن آقای هاشمی را به طور اجماعی قبول داشته باشند، در این صورت او به هر حال به خاطر سوابق پدرش، تجربیات خودش و ارتباطاتی که با سایر ارکان نظام دارد می تواند شهرداری را در موقعیت بالاتری قرار دهد و قدرت چانه‌زنی شهرداری را بالا ببرد. پس در نگاه به میثاق‌نامه باید استثنایی قائل شویم.» پس از کناره‌گیری محمدعلی نجفی از سمت شهردار تهران، محسن هاشمی به یکی از مهم‌ترین کاندیداهای شهرداری تهران بدل شده بود. او حتی روز شنبه یکم اردیبهشت از آمادگی خود برای شهردارشدن خبر داده و گفته بود یکی از حامیان حضورش در شهرداری تهران اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری بود. اما در نهایت با اصرار اعضای شورا محسن هاشمی پذیرفت که از شورای شهر خارج نشود. اعضای شورای شهر تهران سه‌شنبه ۴ اردیبهشت پس از رأی‌گیری برای انتخاب گزینه‌ها برای شهرداری تهران، هفت نفر را به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب کردند که نام محسن هاشمی در میان آنها نیست.