احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در سخنانی که چهارشنبه ۵ اردیبهشت هنگام آغاز به کار شورای نگهبان ایراد کرده با اظهار نگرانی از مقاومت زنان ایرانی در برابر حجابی که به آنان تحمیل شده گفته است: «باید از مأموران نیروی انتظامی در زمینه برخورد با منکرات حمایت کنیم و تسلیم هجمه‌های نادرست نشویم.» انتشار ویدئوی کتک خوردن یک دختر جوان از مأموران «گشت ارشاد» اعتراض شهروندان ایرانی به عملکرد پلیس را برانگیخته است. سرتیپ پاسدار حسین اشتری اعلام کرده که طرح امنیت اخلاقی پلیس با جدیت پیگیری می‌شود. یادآوری احمد جنتی، ناظر به این رویداد است. دبیر شورای نگهبان همچنین خواهان حمایت از نیروهای انتظامی، ارتش و سپاه شده و گفته است که در غیر اینصورت جمهوری اسلامی دچار خسران‌های جبران‌ناپذیر خواهد شد.