کارشناسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی برای بار دوم از دوما در سوریه بازدید کردند. نمونه‌برداری‌های صورت گرفته آن‌ها از محل به لابراتوارهای این سازمان در هلند منتقل خواهند شد تا مورد آزمایش قرار گیرند. کارشناسان باید با بررسی‌های خود دریابند که در ۷ آوریل به دوما حمله شیمیایی شده یا خیر. این مأموریت چند بار به تعویق افتاد.