#اعتراضات – از میان آن‌ها: تجمع بیکاران مقابل شرکت پتروشیمی ایلام

کارگران فولاد قزوینِ، کارکنان شبکه بهداشت بندرعباس، رانندگان سلماس، بازنشستگان بانک‌های دولتی و کارگران شهرداری بانه تجمع اعتراضی برپا کردند. ماراتن تجمعات سپرده‌گذاران ادامه یافت.