حسن خلیل آبادی، رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران اعلام کرد که هنوز هیچ سازمانی در مورد جسد مومیایی شده در شهر ری پاسخ نداده است. اشاره او به جسد مومیایی کشف شده در حفاری محل مقبره رضاشاه در جوار حرم شاه عبدالعظیم است. خلیل آبادی به ایسنا گفته است: «آستان شاه عبدالعظیم حسنی یا فرمانداری ری و یا سازمان میراث فرهنگی باید اعلام کند که آیا این جنازه واجد ارزش تاریخی و میراثی بوده یا نه؟ اما همچنان سکوت کرده‌اند.»