مصطفی محبی، مدیرکل زندان‌های استان تهران در پاسخ به انتقاد از سازمان زندان‌ها برای نگهدای سعید مرتضوی در زندان اوین، گفته است که تشخیص اینکه زندانی کجا نگهداری شود با سازمان زندان‌هاست. منتقدان می‌گویند سعید مرتضوی می‌بایست در ندامتگاه بزرگ نگهداری شود و نه در سوئیت اختصاصی در اوین. مصطفی محبی پاسخ داده است سازمان زندان‌ها بر اساس طرح طبقه‌بندی زندانیان درباره محل حبس آن‌ها تصمیم می‌گیرد. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که به دو سال حبس قطعی محکوم شده یکشنبه گذشته در مخفیگاهش در استان مازندران بازداشت شد.