جرمی به نام مخالفت با اعدام

معین خزائلی- قانونگذاران ایرانی همراه مقامات قضایی این کشور علاوه بر اصرار بر ادامه روند اعدام زندانیان به عنوان مجازاتی قانونی بر اساس قوانین داخلی خود، نسبت به هر گونه تلاش برای تغییر این رویه مقاومت کرده و با فعالیت‌های کنشگران و فعالان مخالف اعدام نیز برخوردی قهری و عمدتا خشونت‌آمیز می‌کنند.