وزیر خارجه جدید آمریکا کیست؟

مجلس سنای آمریکا مایک پمپئو، کاندید منتخب ترامپ برای مسند وزارت خارجه را تایید کرد. این مقاله به پیشینه و روابط سیاسی وزیر خارجه جدید آمریکا در رابطه با ایران و برجام می‌پردازد.