سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه اقدام فوری خواهان آزادی اسماعیل عبدی، عضو در بند هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران شد. در این بیانیه که در آن به اعتصاب غذای این فعال صنفی اشاره شده، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده است تا هر چه سریع‌تر و بی هیچ قید و شرطی این زندانی عقیدتی را آزاد کنند. اسماعیل عبدی از روز سه‌شنبه ۴ ارديبهشت در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران در ایران دست به اعتصاب غذا زده است. از جمله خواسته‌های او محاکمه علنی و برخوردار شدن از حقوق قانونی به عنوان یک زندانی است. او قرار اعتصاب غذای خود را که بنا بود از روز ۲۸ فروردین آغاز شود با وعده دادستانی مبنی بر پاسخگویی به خواسته‌هایش به تاخیر انداخته بود، اما به دلیل خلف وعده‌ دادستانی تهران، از روز سه‌شنبه گذشته اعتصاب غذایش را آغاز کرد.