شش ماه پیش به دنبال همه‌پرسی استقلال کردستان عراق، دولت عراق مانع فعالیت بین‌المللی فرودگاه اربیل شد. اکنون این فرودگاه اجازه فعالیت به شکل سابق را گرفته و از جمله هوایی خط تهران−اربیل از نو برقرار شده است. خبرگزاری ایرنا از قول عبدالله صالح، مدیرکل دفتر روابط منطقه کردستان عراق، نوشته است: «امروز پروازهای ماهان به مقصد تهران و اربیل ازسرگرفته شد، این اتفاق مورد استقبال مردم منطقه قرار گرفت چرا که تعداد زیادی از مردم کردستان عراق برای سفر، درمان و دید و بازدید با اقوام و خویشان خود نیاز به سفر به ایران دارند.»