محمود احمدی‌نژاد در سایت quot;دولت بهارquot; نوشته مختصری را درباره اسفندیار رحیم مشایی منتشر کرده که انگیزه آن روشن نیست. آیا اسفندیار رحیم مشایی را در زندان وادار به اعتراف کرده‌اند؟ در نوشته احمدی‌نژاد آمده در مورد پرونده‌سازی علیه مشایی آمده است: «اینک رسانه های وابسته به همان نهادهای امنیتی، با دروغ پردازی و داستان سرایی ناجوانمردانه، تلاش مذبوحانه دارند تا چهره مظلوم، بی گناه و پاک این مرد بزرگ (مشایی) را تخریب و طبق معمول پرونده سازی نمایند. آیا مقامات قضایی قادر به صیانت از حقوق مردم در برابر اصحاب قدرت نیستند؟» در پایان نوشته احمدی‌نژاد آمده است: «برادرم! یاری خداوند و صبح نزدیک است...»