بررسی پرونده نخستین متهم به همکاری در حمله داعش به تهران یکشنبه آغاز می‌شود

ابوالقاسم صلواتی قضاوت دادگاه را برعهده دارد. او شمار متهمان پرونده را ۲۶ تن خواند که همه آنها در بازه زمانی ۱۷ خرداد ۹۶ تا سوم تیر ۹۶ بازداشت شده‌اند.