اصلاح‌طلبان بوروکرات شده‌اند: این موضوع را ابراهیم اصغرزاده، چهره قدیم اصلاح‌طلبان و عضو شورای شهر اول تهران در مصاحبه با روزنامه شرق گفته است. او همچنین گفته: « هيچ قدمي را در سال ۹۷ نمي‌توان برداشت، مگر اينکه به اعتراض‌های سال ۹۶ توجه کرد.» به نظر اصغرزاده، « از تابستان سال ۹۶ به اين سمت، آقاي روحاني به سمت راست چرخيد و عدم موفقيت او (البته تا حدودي) در تحقق وعده‌ها باعث شد جامعه سرخورده شود.»