حسن روحانی، رئیس جمهوری در جشنواره ملی قدردانی از کارگران که به مناسبت هفته کارگر در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: ۵۵ درصد پول نفت را می گیریم و به مستمری بگیران می‌دهیم. او گفت پول نفت کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است درحالی که پولی که سازمان تأمین اجتماعی به کارگران می‌پردازد حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان است. به گفته روحانی، دولت بیش از حد فربه شده و باید با عصا و ویلچر راه برود. دولت روحانی از زمان روی کار آمدن کوشیده با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، هزینه‌های دولت را کاهش دهد. همزمان در سال‌های گذشته بازنشستگان بارها برای دریافت حقوق و مزایا و معوقه‌های خود دست به اعتراض زده‌اند. وضع زندگی بازنشستگان در ایران طوری شده که بعد از سال‌ها خدمت به دولت در خطر فقر قرار گرفته‌اند و حقوق آنها متناسب با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیست.