۵ مه دویستمین سالگرد تولد کارل مارکس است. در شهر تریر (آلمان) زادگاه او در تمام طول سال مراسم ویژه‌ای برگزار می‌شود. در این شهر به این مناسبت یک اسکناس «صفر» یورویی انتشار یافته، به یاد آرمان مارکس: دنیایی بدون پول، یعنی برابری همگانی. پول نمایشی در تریر سه یورو می‌ارزد. کاسبی به بهانه مارکس.