«دختران خیابان انقلاب» ایران در مجله‌ آلمانی «اما»

فهیمه فرسایی – زمانی پیچش موی دلبران، الهام‌بخش شاعران بزرگی چون حافظ بود تا غزل‌های ناب بسرایند. حالا موضوع مبارزه و مقاومت زنان ایرانی علیه رژیم ملاهاست.