کنفرانس آب‌وهوایی سازمان ملل در شهر بن آلمان کار خود را آغاز کرد. این کنفرانس می‌خواهد درباره چگونگی اجرای مصوبات توافقنامه اقلیمی پاریس کار کند. تصمیم‌گیری در نشست بعدی پایان سال در لهستان انجام خواهد شد. موضوع اصلی کنفرانس یکسان‌سازی قوانین برای کشورها در چگونگی اندازه‌گیری میزان انتشار گاز دی‌اکسید کربن و گزارش دادن آن است. این‌که چگونه نظارت بر اندازه‌گیری صورت می‌گیرد هنوز مشخص نشده است. پاتریشیا اسپینوزا، دبیر اجرایی کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل در کنفرانس بن گفت مردم جهان در سال گذشته شاهد تغییرات شدید اقلیمی و بلایای طبیعی بودند و این نشان‌دهنده آن است که باید تلاش بسیار بیشتری کرد تا گرمایش زمین به زیر دو تا ۱,۵ درجه کاهش یابد.