علی اکبر جوانفکر، مشاور امور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، زمانی که رئیس جمهوری بود، در سایت «دولت بهار» نوشته که گزارش های پزشکی و بیمارستانی حاکی از قرار گرفتن وضعیت جسمی حمید بقایی در «نقطه صفر» است، «تا آنجا که هر لحظه امکان دارد حادثه ای بدون بازگشت به وقوع بپیوند.». معاون اجرایی احمدی‌نژاد در زمان رئیس جمهوری او ۴۷ روز است که در اعتراض به زندانی‌ شدنش اعتصاب غذا کرده است.