عباس حسینی، فرماندار گرگان در شورای این شهر اعلام کرد که « بحران آب شرب جدی است». او گفت: «ما نمی‌خواهیم جنگ آب را شاهد باشیم اگر امروز برای حل این مشکل نجنبیم آن ما را می‌جنباند.» فرماندار گرگان همچنین افزود مجموعه اطلاعاتی در این زمینه جمع‌آوری شده است. در ماه‌های گذشته شهرها و روستاهای مختلفی در استان گلستان حتی شهر گرگان با پدیده بی‌آبی و قطعی آب آشامیدنی مواجه بودند.