انتقاد دولت روحانی از اقدام قوه قضائیه برای انسداد تلگرام

در اطلاعیه دولت گفته شده که تشخیص امنیت ملی و اقدام متناسب برای رفع تهدیدها وظیفه قوه قضائیه نیست. وزیر ارتباطات هم یادآوری کرده که نمی‌توان مانع از گردش آزاد اطلاعات شد.