در نیمه دوم سال ۹۶، تهرانی‌ها ۱,۵ برابر کمتر از نیمه اول سال هوای سالم داشتند و در مقابل، ۳,۵برابر بیشتر هوای ناسالم تنفس کردند. بر اساس آماری که در رسانه‌های داخلی منتشرش شده شهروندان تهرانی در بهار سال گذشته فقط ۹ روز در پاییز فقط ۴ روز و در زمستان فقط ۲ روز هوای پاک داشتند. در سراسر تابستان سال گذشته هوای تهران آلوده بوده است. سازمان بهداشت جهانی چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت اعلام کرد که هر سال در جهان ۷ میلیون نفر جان خود را در اثر آلودگی هوا از دست می‌دهند. در دو سال گذشته وضع بهتر نشده: از هر ۱۰ نفر ساکنان کره زمین ۹ نفر هوای آلوده تنفس می‌کنند.