رهبر یقه پاره می‌کند؛ خودش به وزیر کار گفته است برای مقابله با « واردات کالاهای خارجی». خامنه‌ای در دیدار با علی ربیعی به مشکلات کارگران اشاره‌ای نکرده و به گزارش خبرگزاری تسنیم گفته است: «برای مقابله با کالای خارجی، من اگر جای شما بودم یقه خودم را در هیات دولت پاره می‌کردم.»