«کمبریج آنالیتیکا» با انتخابات آمریکا که به پیروزی ترامپ انجامید، مشهور شد. این شرکت از داده‌های فیس‌بوک برای تبلیغ هدف‌مند انتخاباتی استفاده کرده بود، کاری در مقوله مغزشویی تبلیغاتی. بدنامی‌ای که دامن‌گیر فیس‌بوک هم شد، باعث از دست دادن مشتریان شد. هم به این دلیل و هم به دلیل مخارج بالای دستمزد وکیلان برای رویارویی با شکایت‌ها، «کمبریج آنالیتیکا» تصمیم گرفت دکانش را ببندد.