«دولت بهار» سایت اصلی محمود احمدی‌نژاد و هواداران اوست. این سایت از شامگاه چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت از دسترس خارج شده است. هنوز اطلاعی دست نیست که به چه دلیل بسته شده. سایت «دولت بهار» در دوره اخیر به دلیل نامه‌های سرگشاده و اطلاعیه‌های رئیس جمهوری سابق و خبرهای مربوط به یاران زندانی او او، حمید بقایی و اسنفدیار رحیم مشایی، پربازدید بود.