یک روز پس از اعلام انحلال رسمی گروه «اتا»، جدایی‌طلبان باسک، ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا اعلام کرد که این سازمان انتظار مصونیت قضائی نداشته باشد. راخوی گفت از هیچ اقدام این سازمان نباید سپاسگزار بود. تمام پروژه اتا در هر شکل آن ناکام ماند. این جنبش با کشتن صدها نفر به هیچ چیز دست نیافت و با فعالیت‌های تبلیغاتی جدید خود نیز هیچ چیز به دست نخواهد آورد. «اتا» در دوران دیکتاتوری فرانکو تشکیل شد و از سال ۱۹۵۹ برای جدایی منطقه باسک از اسپانیا می‌جنگید. در این سال‌ها بیش از ۸۵۰ نفر در حملات این گروه کشته شدند. بیش از ۱۰۰ عضو این گروه تحت تعقیب هستند.