احمد بن حسن بن احمد بن روح الله الخمینی عمامه بر سر نهاده، به قول خودش پس از ۶ سال طلبگی. مخالفان پدرش، حسن خمینی که با اصلاح‌طلبان نشست و برخاست دارد، می‌گویند مراسمش همانند تاج‌گذاری و از مقوله «لاکچری» بوده (اصطلاح علما در قم به معنای تجمل‌آمیز). آیت الله جدید در بیت امام موضوع را تکذیب کرده. در میان حزب الله بحث داغی جریان دارد.