تقدیر اصول‌گرایان از ترفیع درجه مأموران کتک‌زننده زنان ادامه دارد. رجانیوز، ارگان جبهه پایداری نوشته است: «در میان انبوهی از موج های منفی علیه نیروی انتظامی، خبری امیدوارکننده و قابل تقدیر از فرماندهان نیروی انتظامی کشور به گوش رسید و آن اینکه دو مامور زن نیروی انتظامی مورد تشویق قرار گرفته و ترفیع درجه گرفته اند. اقدامی درخور تحسین که باعث قوت قلب و تشویق سایر نیروهای خدوم این مجموعه در سراسر کشور خواهد شد و در مقابل قانون شکنان را منفعل خواهد کرد.»