اعتصاب بازاریان بانه بیستمین روز را هم پشت سر گذاشت

برای تحقق شعار «کالای ایرانی» که خامنه‌ای تعیین کرده، محدودیت‌هایی برای بازاریان شهرهای مرزی کردستان ایجاد شده. معیشت عده زیادی از مرزنشینان به خطر افتاده است.