در حالی که ولادیمیر پوتین آماده می‌شود تا دو روز دیگر برای چهارمین بار کار خود به عنوان رئیس جمهوری روسیه را آغاز کند، پلیس روسیه آلکسی ناوالنی، رهبر مخالفان را در یک تجمع اعتراضی بازداشت کرد. افزون بر این، پلیس در واکنش به تجمعات سراسری ضد پوتین در نقاط مختلف روسیه، نزدیک به ۳۵۰ تن از معترضان را نیز دستگیر کرد. دولت روسیه این تظاهرات را غیرقانونی خوانده بود. ناوالنی بهمن ماه امسال نیز به علت فراخوان برای تظاهرات بازداشت شده بود.