دختران رهنورد درباره رفع حصر: گشایش‌هایی شده اما در قفل است

یک نماینده مجلس گفته «اطمینان دارم مشکل رهنورد حل شده». اما به گفته دختران رهنورد همان‌طور که آغاز حصر حکمی نداشته، برای رفع حصر هم حکمی ابلاغ نشده.