آخرین پژوهش‌‌های آماری نشان می‌دهد ایران در سال ۱۴۳۰ نزدیک به ۱۰۱ میلیون نفر جمعیت دارد. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت این پژوهش با استفاده از روش متداول «ترکیبی پیش‌بینی جمعیت» انجام گرفته و در آن مجموعه عوامل مؤثر بر تغییر و تحولات جمعیت یعنی باروری، مرگ و میر، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت لحاظ شده است. بر اساس این پیش‎بینی، جمعیت ایران در سال ۱۴۳۰ در کمترین سطح به ۹۵,۳ میلیون نفر و در بیشترین سطح به ۱۱۲,۵ میلیون نفر می‌رسد. با این حال متوسط رشد سالانه جمعیت ایران رو به کاهش است و گمان می‌رود در دهه‌های آینده به کمتر از یک درصد برسد. رهبر ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای مخالف سیاست‌های کنترل جمعیت است.