جدال بر سر آب: ظریف افغانستان را تهدید کرد

ظریف می‌گوید علیرغم دو نامه و حتی احضار سفیر، افغانستان حق‌آبه ایران از هیرمند را نداده و اکنون فقط یک راه‌حل باقی مانده: اقدام متقابل و سیاسی.