طرح دو فوریتی مجلس برای کنترل بازار ارز: «خطر شورش وجود دارد»

اسحاق جهانگیری افزایش نرخ دلار را انکار می‌کند. یک نماینده مجلس اما فاش کرد: کسری بودجه دولت در سال قبل ۲۰ هزار میلیارد تومان بود. رابطه‌ای میان کسری بودجه و افزایش نرخ دلار وجود دارد؟