فیلترینگ تلگرام: افشای نامه روحانی پس از ۴ ماه

نامه‌ای محرمانه با امضا رئیس دولت به وزیر ارتباطات در دی ۹۶ فاش می‌کند: شورای عالی فضای مجازی فیلترینگ تلگرام را تصویب و روحانی هم آن را ابلاغ کرد.