ملاقات چند فعال محیط‌ زیست بازداشتی با خانواده‌هایشان در حضور مأموران امنیتی

زندانیان از دسترسی به وکیل محروم‌اند و با این حال تحقیقات درباره اتهام جاسوسی آن‌ها همچنان ادامه دارد. از ۴ فعال زندانی هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست.