شاپرک شجری‌‌زاده، یکی از دختران خیابان انقلاب، همراه با پسر خردسالش در یک سفر تفریحی به کاشان بازداشت شد. پلیس امنیت کاشان او را با اتهام مبادرت به کشف حجاب بازداشت کرده است. بازداشت او علاوه بر اینکه مصداق بازداشت خودسرانه و غیرقانونی است، با بازداشت پسرش همراه شده که مصداق خشونت علیه کودکان و کودک‌آزاری به شمار می‌آید.