وزیر اقتصاد آلمان: محافظت شرکت‌ها از تحریم‌های آمریکا علیه ایران میسر نیست

پتر آلتمایر از آمریکا خواست تا در ارتباط با تحریم‌های ایران به شرکت‌های آلمانی و اروپایی تضمین قانونی ارائه دهد. وزیر خارجه فرانسه در این زمینه از آمریکا انتقاد کرد.