ایرباس تصمیم‌ خود درباره هواپیماهای برجامی را به زودی به ایران اطلاع می‌دهد

با خروج آمریکا از برجام، حتی تحویل دو فروند هواپیمای ایرباس به ایران هم در ابهام قرار گرفته است. دولت روحانی از این شرکت فرانسوی خواسته که تکلیف قراردادها را روشن کند.