مهدی پازوکی مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ایران گفت: عدم شفافیت و فقدان نظام آماری دقیق فرار مالیاتی را افزایش داده طوری که مالیات تنها هشت درصد تولید ناخالصی ایران را تشکیل می‌دهد. به گفته او این وضعیت ایران را به بهشت دلالان و مفسدان اقتصادی و فرار مالیاتی تبدیل کرده است. پازوکی در باره نهادهای نظامی و مذهبی که بخش عمده فرار مالیاتی متوجه آنهاست، توضیحی نداد و فقط گفت: تندروها مخالف شفافیت مالی و پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی برای مقابله با پولشویی هستند اما ایران باید به این پیمان بپیوندد.