محمدعلی افشانی شهردار تهران شد

محمدعلی افشانی وسمیع‌الله حسینی‌ مکارم دو نامزد نهایی برای تصدی مقام شهرداری تهران بودند که سرانجام افشانی با رأی اعضای شورای شهر به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.