صدور حکم اعدام ۸ متهم به همکاری با داعش در حمله به تهران

ریاست دادگاه انقلاب اعلام کرد پس از بررسی حکم اعدام این هشت متهم در دیوان عالی، دادگاه انقلاب به پرونده ۱۸ متهم دیگر این پرونده نیز رسیدگی خواهد کرد.