موسی غضنفرآبادی، رییس دادگاه انقلاب گفت: هشت متهم به همکاری با داعش و حمله به مجلس و مقبره آیت‌الله خمینی درخرداد ۹۶ به اعدام محکوم شده‌اند. حکم صادره ظرف ۲۰ روز قابل فرجام‌خواهی است. غنضفرآبادی اضافه کرد: «شاکیان این پرونده، شکایت‌هایی علیه آمریکا عربستان داشتند که به این شکایت ها رسیدگی خواهد شد». کیفرخواست ۱۸ نفر دیگر از این متهمان صادر شده است، ولی هنوز پرونده آنها از دیوان عالی نیامده است. متهمان این پرونده هریک با اتهامات گوناگونی از جمله شورش مسلحانه، فساد فی الارض، قاچاق اسلحه، حمل و نگهداری غیرقانونی اسلحه و جعل سند و شناسنامه و ... روبرو هستند. اعترافات تلویزیونی برخی متهمان این پرونده پیش از این در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده است (اعترافات تلویزیونی البته در ایران عموماً به اجبار و تحت فشار گرفته می‌شوند). در جریان حمله خرداد ۹۶ به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت‌الله خمینی ۱۷ نفر کشته و ۵۲ نفر هم مجروح شدند. مشروح این خبر ،به زودی در سایت زمانه