کارگران هپکو اراک صبح یکشنبه ۲۳ اردیبهشت بار دیگر در اعتراض به عملی نشدن وعده‌های مالکان مقابل ساختمان شرکت تجمع کردند. یکی از کارگران حاضر در تجمع گفت: کارفرمای جدید از یک‌سال پیش تا به حال هیچ یک از وعده‌هایش را عملی نکرده، وضعیت کارگران و کارخانه همچنان نامعلوم و مشکلات پابرجا است. اعتراض کارگران هپکو در سال گذشته با خشونت پلیس سرکوب شد. مقام‌های دولتی برای خاتمه اعتراض‌ها سهام شرکت را به هیدرو اطلس که یک شرکت خصوصی خانوادگی است، واگذار کردند. مدیرعامل هیدرو اطلس هنگام معرفی به عنوان مالک جدید هپکو گفته بود: تعدیل نیرو نمی‌کند و مشکلات مالی را با قراردادهای جدید حل می‌کند.