ظهر یکشنبه ۱۳ مه/ ۲۳ اردیبهشت، گروهی مسلح به ساختمانی متعلق به وزارت داریی افغانستان در شهر جلال‌ آباد در ولایت ننگرهار حمله کردند. مهاجمان حدوداً ۶ نفر بودند. و قبل از حمله با مسلسل و نارنجک‌انداز، یک خودروی بمب‌گذاری شده را در ورودی این ساختمان منفجر کردند. بنابر گزارش مقامات محلی، در این حمله دستکم ۱۵ نفر کشته و ۴۲ نفر زخمی شدند. حال شش نفر از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است. دولت اسلامی (داعش) در وبسایت خود، بدون ارائه هیچ مدرکی، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.