دولت روحانی به خاطر برجام عذرخواهی نکرد

روحانی خود را مستقیماً با خبرگان رهبری درگیر نکرد. شورای اطلاع‌رسانی دولت گروهی از منتقدان برجام در خبرگان رهبری را به تناقض‌گویی و همسویی با آمریکا متهم کرد.