معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری ایران در جمع دانشجویان دانشگاه خوارزمی در واکنش به اعتراض دانشجویان به گشت ارشاد گفته است: «ما برخوردهای گشت ارشاد را قبول نداریم چون دولت معتقد است این موضوع یک بحث فرهنگی است.» برخوردهای خشن گشت ارشاد با زنان و دختران در ماه گذشته یک موضوع پرحاشیه تبدلی شده است. دولت ایران خشونت پلیس را رد می‌کند اما گروهی دیگر از مقامات ایران می‌گویند پلیس نباید به خاطر تهدیدها از کار خود عقب‌نشینی کند.