منصور مجاوری مشاور وزیر آموزش و پرورش درآمد این وزارتخانه ار آنچه که کمک‌های مردمی خواند، ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: آبان سال گذشته در ۱۸ هزار مدرسه از ۸۵ هزار مدرسه ثبت شده ۲۸۰۰ میلیارد تومان کمک مردمی جمع‌آوری شد. به گفته او این کمک‌ها در حالی صورت می‌گیرد که آموزش و پرورش برای دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه انرژی مدارس باید از سازمان برنامه و بودجه التماس و خواهش کند. آنچه که مشاور وزیر «کمک‌های مردمی» خوانده در سال‌های اخیر مانع تحصیل بسیاری از دانش‌آموزان در ایران شده است. مدیران مدارس در حالیکه بر اساس بخشنامه وزارتخانه از دریافت هرگونه وجهی منع شده‌اند، هر سال دانش‌آموزان را به پرداخت مبلغی تحت عنوان «کمک به مدرسه» مجبور می‌کنند. مجاوری همچنین فاش کرده که وزارت آموزش و پرورش ممکن است تبلیغات یک شرکت بیمه‌ای بر روی جلد کتاب‌های درسی را بپذیرد. به گفته او این شرکت بیمه که نامش فاش نشده برای این تبلیغ حاضر است ۳۰ میلیارد تومان پرداخت کند. مجاوری گفته که وزیر آموزش و پرورش این پیشنهاد را نپذیرفته است.