محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات گفته است که یکی از دلایل مخالفت دولت با فیلترینگ فراگیرشدن فیلترشکن‌هاست. او گفت: «فیلترشکن‌ها استفاده ضدامنیتی دارند (...) فراگیر شدن فیلترشکن‌ها مطلوب کسانی است که همواره به دنبال براندازی کشور بودند و این مطلوب نیست.» آذری جهرمی افزود: «حرکت برای مسدود کردن فیلترشکن‌ها آغاز شده و طبق قانون هم بوده است و مشکل مقرراتی درباره این مساله وجود ندارد.»