دادخواهی برای محمد ثلاث: ضرورت اعاده دادرسی – درخواست لغو اعدام توسط دیده‌بان حقوق بشر

وکیل پرونده محمد ثلاث می‌گوید حکم سه بار اعدام موکلش بدون طی تشریفات قانونی در دیوان عالی کشور تایید شده. دیده‌بان حقوق بشر خواهان لغو اجرای این حکم شده است.