اسرائیل و فلسطین در ۲۰۱۸: مسیر صلح از استعمارزدایی می‌گذرد

هفتاد سال پس از تأسیس دولت اسرائیل، دیگر نمی‌توان از  جنگ اسرائیل و فلسطین حرف زد؛ آنچه امروز با آن مواجه‌ایم استعمار ادامه‌دار فلسطین به دست اسرائیل، یا آن ‌طور که خود فلسطینی‌ها می‌گویند: «نکبته المستمره» (نکبت مدام)، است.